Zapisz


Please update your Flash Player to view content.

Akceptujemy karty:

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Turnusy NFZ

INFORMACJA DLA GOŚCI Z NFZ

Jak się leczyć?

Zasady kierowania do uzdrowiska

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, wskazania i ewentualne przeciwwskazania.
Do skierowania lekarz dołącza aktualne wyniki podstawowych badań, wykonanych na zlecenie i koszt kierującego:

 • badania dla dorosłych: OB, morfologia krwi, mocz, RTG klatki piersiowej (ważność badania RTG wynosi 2 lata od dnia badania), EKG (ważność badania wynosi 6 m-cy od dnia badania) oraz zaświadczenie potwierdzające rozpoznanie zasadnicze będące podstawą wystawienia skierowania
 • badania dla dzieci: OB, morfologia, mocz, badanie kału na obecność jaj pasożytów (ważne w dniu wyjazdu dziecka do uzdrowiska)

Skierowanie może być przekazane do Oddziału Funduszu przez lekarza kierującego lub przez bezpośrednio zainteresowanego świadczeniobiorcę. W Oddziale NFZ jest rejestrowane w systemie informatycznym, otrzymuje kolejny numer, a następnie jest rozpatrywane pod względem celowości.

Skierowanie

Aprobaty skierowania pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej dokonuje zatrudniony w NFZ lekarz specjalista w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, na podstawie danych zawartych w skierowaniu i dołączonej aktualnej dokumentacji medycznej. Lekarzowi specjaliście przysługuje prawo dokonania zmiany kwalifikacji skierowania.
Skierowanie z niepełnymi informacjami nie jest przez Fundusz rozpatrywane.
O efekcie rozpatrzenia skierowania pacjent jest informowany na piśmie. Jeżeli oddział Funduszu nie potwierdzi skierowania z powodu braku miejsc, świadczeniobiorca wpisywany jest na listę oczekujących, o czym jest pisemnie informowany, ze wskazaniem okresu oczekiwania na potwierdzenie skierowania.
Skierowanie jest ważne 18 miesięcy licząc od dnia jego wystawienia. Jeśli w tym okresie leczenie nie mogło być rozpoczęte, skierowanie wraz z aktualnymi jest odsyłane do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego celem weryfikacji. O utracie ważności skierowania oddział Funduszu powiadamia świadczeniobiorcę pisemnie.
O terminie rozpoczęcia turnusu, miejscu i rodzaju leczenia świadczeniobiorca jest powiadamiany nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia turnusu.

Rezygnacja z leczenia uzdrowiskowego

W przypadku rezygnacji z leczenia uzdrowiskowego przed rozpoczęciem leczenia, skierowanie należy bezzwłocznie zwrócić do Oddziału Funduszu. Rezygnacja jest zasadna, gdy jej powodem4 jest wypadek losowy lub choroba ubezpieczonego (np. pobyt w szpitalu), potwierdzone odpowiednim dokumentem. W przypadku uzasadnionego zwrotu skierowania, Fundusz wyznacza nowy termin realizacji skierowania, zgodnie z pierwotną datą wpływu skierowania. Nieuzasadniony zwrot skierowania traktowany jest jak złożenie nowego skierowania.

Odpłatność za leczenie w sanatorium dla dorosłych

Pacjent ponosi koszty przejazdu do sanatorium (i z powrotem), a także częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania.
Odpłatność za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym jest różna ze względu na sezon oraz standard zajmowanego pokoju. Wysokość stawek  określa Minister Zdrowia w drodze rozporządzenia. Obecnie obowiązują stawki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

p.

Poziom

I sezon rozliczeniowy (w złotych)

od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia

II sezon rozliczeniowy (w złotych)

od dnia 1 maja do dnia 30 września

1

I

A

pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym

28,80

36,10

B

pokój jednoosobowy w studiu

23,00

33,00

2

II

pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego

22,00

29,30

3

III

A

pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym

17,30

24,10

B

pokój dwuosobowy w studiu

14,60

22,00

4

IV

pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego

12,50

17,30

5

V

A

pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym

11,00

13,10

B

pokój wieloosobowy w studiu

10,50

12,00

6

VI

pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego

9,40

10,50


Zwolnienie z opłat w sanatorium dla dorosłych przysługuje pracownikom zatrudnionym w zakładach związanych z produkcją wyrobów zawierających azbest, uczniom i studentom pozostającym na wyłącznym utrzymaniu ubezpieczonego opłacającego składkę oraz dzieciom o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Pobyt w sanatorium  uzdrowiskowym  trwa 21 dni.
Od 2008 roku NFZ kontraktuje także 28 dniowe turnusy rehabilitacyjne w sanatorium uzdrowiskowym. W ramach leczenia wykonywane jest nie mniej niż 4 zabiegi fizykalne dziennie, przez 6 dni w tygodniu. Świadczenia udzielane są w profilach: choroby ortopedyczno-urazowe, układu krążenia, układu wydzielania wewnętrznego i przemiany materii (endokrynologia), choroby układu oddechowego.

Leczenie w szpitalu uzdrowiskowym dla dorosłych

Leczenie w szpitalu uzdrowiskowym jest bezpłatne. Pacjent ponosi jedynie koszty przejazdu do szpitala uzdrowiskowego (i z powrotem). Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym trwa 21 dni.
Od 2008 roku NFZ kontraktuje także 28 dniowe turnusy rehabilitacyjne w szpitalu uzdrowiskowym. Na turnus kieruje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego ze specjalistycznej poradni ortopedycznej, neurologicznej, rehabilitacyjnej lub reumatologicznej bądź lekarz z odpowiedniego oddziału szpitalnego. Świadczenia udzielane są w profilach leczniczych: choroby ortopedyczno-urazowe, choroby układu nerwowego, choroby reumatologiczne; w ramach leczenia wykonywane jest nie mniej niż 4 zabiegi fizykalne dziennie, przez 6 dni w tygodniu.

Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dla dorosłych i dla dzieci

Na leczenie ambulatoryjne w uzdrowisku kierowani są zarówno dorośli, jak i dzieci. Leczenie trwa od 6-18 dni zabiegowych; w przypadku leczenia uzdrowiskowego w trybie ambulatoryjnym pacjenci ponoszą koszty pobytu, we własnym zakresie zapewniając sobie zakwaterowanie i wyżywienie. NFZ finansuje zabiegi.

Najczęściej zadawane pytania przez ubezpieczonych kierowanych do uzdrowiska przez NFZ:

1.Jakie opłaty obowiązują po przyjeździe do uzdrowiska?

Jeżeli przyjazd do uzdrowiska następuje na podstawie wydanego przez NFZ skierowania do sanatorium uzdrowiskowego (turnus: 21 i 28-dni), obowiązują następujące opłaty związane z pobytem:

 • częściowa odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania zgodnie z obowiązującymi stawkami ustalonymi na podstawie załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2012r. Wysokość dopłaty jest uzależniona od standardu pokoju. Informację o wysokości stawek każdy ubezpieczony otrzymuje wraz ze skierowaniem,
 • opłata uzdrowiskowa (klimatyczna), zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Połczynie Zdroju, której wysokość aktualnie wynosi 4,00 zł za 1 dzień pobytu. Opłatę uzdrowiskową opłacają również ubezpieczeni ze skierowaniami do szpitala uzdrowiskowego (turnus: 21 i 28-dni).

2.Czy można przyjechać jeden dzień wcześniej albo wyjechać jeden dzień później ?

Tak, można. Jednakże należy uiścić opłatę, która od 10.03.2010 jest zgodna z cennikiem hotelowym właściwym dla danego obiektu. Każdy wcześniejszy przyjazd do uzdrowiska należy zgłosić telefonicznie do sanatorium wskazanym na skierowaniu.

3. Czy mając skierowanie do uzdrowiska w trakcie pobytu można otrzymać przepustkę?

Tak, ale po uzyskaniu zgody od lekarza prowadzącego i uiszczeniu opłaty za pustostanie, która wynosi 69 zł za 1 dzień nieobecności.

4.Co należy zabrać ze sobą wybierając się na turnus uzdrowiskowy ?

Mając skierowanie z NFZ przede wszystkim należy ze sobą zabrać:

 • dokumentację medyczną,
 • aktualny dowód ubezpieczenia (legitymację ubezpieczeniową, odcinek renty/emerytury),
 • rzeczy osobiste, przybory toaletowe,
 • ręcznik,
 • szlafrok

Ponadto niezbędne będą również takie rekwizyty jak: strój kąpielowy, czepek, strój gimnastyczny, dres i obuwie sportowe.

Jeśli chorujemy na schorzenia przewlekłe, należy zaopatrzyć się w taką ilość leków, jaka wystarczy nam na czas pobytu w uzdrowisku.

Istnieje możliwość wypożyczenia:
- mały ręcznik - 3 zł,
- duży ręcznik - 6 zł,
- szlafrok - 8 zł (jednorazowo przy wypożyczeniu do 5 dni, za każdy dodatkowy dzień 2 zł)

5. Czy po otrzymaniu skierowania do Uzdrowiska Połczyn Grupa PGU S. A. można wcześniej zarezerwować pokój?

Nie. Pokoje przydzielane są dopiero po przyjeździe , w recepcji danego obiektu.

6. Czy w trakcie pobytu mogę korzystać z TV?

Tak. Korzystanie z TV wiąże się jednak z uiszczeniem opłaty za turnus, mianowicie:

 • za turnus 21-dniowy -   95,00 zł
 • za turnus 24-dniowy - 110,00 zł
 • za turnus 28-dniowy - 125,00 zł

7. Czy na pobyt w sanatorium można zabrać ze sobą zwierzę?

Nie. Sanatorium jest zakładem opieki zdrowotnej (np. szpital lub przychodnia), którego celem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych. Pomieszczenia i urządzenia w sanatorium powinny odpowiadać określonym wymaganiom zarówno fachowym jak sanitarnym tak, jak w każdym zakładzie opieki zdrowotnej.

Zakaz przebywania zwierząt jest oczywisty również ze względów epidemiologicznych.

8. Czy można przyjechać na turnus z małżonką/mężem nie dysponującymi skierowaniem do naszego sanatorium?

Tak, istnieje taka możliwość. Wówczas osoba towarzysząca zostanie zakwaterowana odpłatnie we wspólnym pokoju wraz  z osobą posiadającą skierowanie pod warunkiem dostępności miejsc. Warto wówczas uprzednio zarezerwować sobie taki pobyt, bądź też uprzedzić telefonicznie recepcję wcześniej o chęci skorzystania z takiej możliwości.